VÁROSI RENDŐRSÉG

    

Cím: Városi Rendőrség, Fő tér 1., Ipolyság

Tel.: 036 - 7411 239

Mobil: 0904 - 659 119

 

 

Az Ipolysági Városi Rendőrség alapítása

Az Ipolysági Városi Rendőrséget /a továbbiakban: városi rendőrség/ az SZNT 369/1990 Tt. számú törvény /a helyi közigazgatásról/ 19. §-a 1. bek., ill. a helyi rendőrségről szóló 564/1991 Tt. sz. törvény 2. §-ának 2. bek. értelmében az 5/1993 sz. kötelező érvényű rendelettel 1991. dec. 3-án hozták létre.

 

A városi rendőrség feladatai, szervezeti rendje, kötelességei és jogköre (lásd: a helyi rendőrségről szóló 564/1991 Tt., 250/1994 Tt., 319/1999 Tt. és a 333/2003 Tt. számú törvényeket; Ipolyság város 5/93 sz. kötelező érvényű rendeletét a városi rendőrségről, ill. a városi rendőrség szervezeti rendjét).

 

A városi rendőrség hatásköre: (az SZNT 564/1991 Tt. 2. §-a értelmében)

 • a törvényben előírt feladatokat a városban a városi rendőrség látja el;

 • a városi rendőrség biztosítja a közrendet, a környezetvédelmet, ill. ellátja azokat a feladatokat, melyek a város kötelező érvényű rendeleteiből, ill. a polgármesteri döntésekből reá hárulnak;

 • a városi rendőrség alapítója, ill. fenntartója a városi önkormányzat;

 • a városi rendőrség parancsnokát a polgármester javaslatára a városi képviselő-testület nevezi ki és hívja vissza.

A városi rendőrség alapvető feladatai (az SZNT 564/1991 Tt. 3. §-a értelmében):

 • fenntartja és biztosítja a városban a közrendet, közreműködik a a város lakosságának és más személyek életének és egészségének védelmében;

 • együttműködik az állami rendőrség tagjaival a közvagyon, az állampolgárok és minden más, a város területén található vagyon megóvásában;

 • felügyeli a környezetvédelemet;

 • felügyeli a rend, a tisztaság megtartását a város utcáin, közterületein és az egyéb nyilvános helyeken;

 • végrehajtja és betartatja a város kötelező érvényű rendeleteit, a városi képviselő-testület és a polgármester határozatait;

 • a törvény és egyéb jogszabályok által előírt esetekben pénzbírságot szab ki bizonyos kihágásokért és vétségekért /közbiztonség, közlekedésbiztonság/, ill. részt vesz az egyes kihágások és vétségek felderítésében, amennyiben ezt a törvények számára lehetővé teszik;

 • informálja az illetékes szerveket a jogi normák, szabályok, előírások és törvények megszegéséről, melyeket feladata teljesítése közben észlel, s melyek jogorvoslása nem tartozik a város hatáskörébe;

 • a törvény által előírt mértékben megelőzési feladatokat is ellát.

A fenntartó /alapító/ egyéb feladatokkal is megbízhatja a városi rendőrséget, amennyiben ezt a jogszabályok lehetővé teszik.

 

A városi rendőrség közvetlenül a pogármester hatáskörébe tartozik.

A városi rendőrség feladatait jelenleg 6 városi rendőr látja el, akiket 1 parancsnok irányít.

A városi rendőrség parancsnoka: Mrázek Rudolf

A városi rendőrség tagjai:                                   

 • Capák Roman

 • Jankovič Ferenc

 • Máté István

 • Urblík Péter

 • Záhorsky Árpád

 • Szabó Károly

Munkaidő:

 • hétfő – csütörtök: 6.00 – 18.00, szükség szerint éjjeli szolgálatok

 • péntek – szombat: 24 órás állandó szolgálat

 • vasárnap: szükség szerint /a polgármester, ill. a város vezetésének döntése értelmében/