Együttműködés

2005-től a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Szlovák Ifjúság Alapítvány közösen meghirdette azt a pályázatot, melynek célja a fiatal korosztály ösztönzése, hogy részt válaljon a régió és a város társadalmi tevékenységében és tervezésében. A program célja, hogy a 14-26  éves fiatalok olyan lehetőséget kapjanak, melyek segítségével igényeik kielégítését szorgalmazhatják, segíthetik az önkormányzat munkáját, részt vehetnek a várostervezésben, szerevezhetik közös szabadidős tevékenységeiket, és aktív részvételükkel ott lehetnek minden fontos jövőtformáló határozatnál és tervezésnél.

            A demokratikus társadalom tudatosítja, hogy minden fiatalnak joga van felelősségtudata kialakítsára, hogy a fiatalok váljanak a város, a régió és az egész társadalom ösztönző alkotóelemévé. Ipolyság  polgármestere, Lőwy János mérnök  védnöksége alatt megalakult egy munkacsoport a városi önkormányzat mellett, , amely meglkezdte a fiatal korosztályt segítő és támogató programsorozat kialakítását és megfogalmazását. 2006 májusa és decembere között számos olyan rendezvény, találkozó, fórum kerül majd megrendezésre, melyeken a fiatalok kinyílvaníthatják igényeiket, kialakíthatják munkacsoportjaikat és megkapnak minden olyan támogatást, mely segíti aktivitásukat és tevékenységüket. A programtervezet céljai a következők:

- kialakítani annak  lehetőségét, hogy aktív kapcsolateremtés alakuljon ki a  fiatalok és a képviselők között,

- olyan rendszerek kiépítése, melyek segítségével a fiatalok aktívan bekapcsolódhatnak a városi élet szervezésébe,

- megteremteni a képviselők és az ifjúság közti demokratikus eszmecserét, mely az ifjúság életével kapcsolatos problémákra irányul,

- a  14-26 éves korosztályt bekapcsolni az aktív, demokratikus, társadalmi és városi életbe.

A program első fázisában olyan megbeszélések sorozatát tervezzük, melyek segítségével ki szeretnék szélesíteni a résztvevők csoportját, megtalálni a koordináló személyiségeket és körvonalazni a  munkatervezet céljait. Az előkészítő tárgyalások fontos célja, hogy a fiatalok mindarról, ami életüket meghatározza, zavarja, ösztönzi, beszéljenek.

2006 májusában a benyújtunk egy pályázato a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumába, mely a fiatalok tevékenységét lesz hivatva segíteni. A pályázat néhány fontosabb célkitűzése:

- a fiatalok problémáinak rugalmas megoldása aktív bekapcsolódásuk útján,

- kialakítani annak a lehetőségét, hogy a fiatalok rendszeresen találkozhassanak a város vezetőségével és képviselőivel,

- a fiatalok jobb tájékoztatása  a közérdekű és városi ügyekről,

- a fiatalok aktivitásainak a megszervezése, támogatása,

- a fiatalok igényeinek a feltárása,

- az Ipolyság város honlapján egy szabad portál kialakítása, mely segítségével a fiatalok kérdezhetnek és kinyílváníthatják észrevételeiket és véleményeiket.

            Úgy gondoljuk, hogy a helyi ifjúsági politika kialkítása és kiépítése ösztönzően hat majd néhány ifjúsági, önkéntes szervezet munkájára és tevékenységére. Ezen helyi ifjúsági politikánk kiépítését később szélesíteni szeretnék, hogy helyet kapjon benne a szociális szféra, foglalkoztatás, oktatás, a szabadidős tevékenység, a kultúra, a lakásprobléma, az életkörnyezet, az egészség, a helyes életvitel de a fiatalok mobilitása is.

Alakuó programunkhoz várjuk a segíteni szándékozók ötleteit, gondolatait, észrevételeit, megjegyzéseit. Érdeklődni a következő címeken lehet:

Informácie: PaedDr. Révész Angelika, mladez@sahy.sk, 741 11 31

 

Információk: PaedDr. Angelika Révész, mladez@sahy.sk, 741 11 31