DRAŽBA

 

Mesto Šahy vyhlasuje verejnú dražbu na prenájom priestorov bývalej Materskej školy v Šahách, časti Tešmák, s vyvolávacou cenou 450,- Sk / m2 .

Informácie na č. tel. 036 7411 305 alebo osobne na Mestskom úrade v Šahách, Hlavné námestie č. 1, kancelária č. 9.