Mesto Šahy vypisuje:

 

Mesto Šahy vypisuje konkurz na funkciu riaditeľa

Základnej školy na Ul. E. B. Lukáča v Šahách

Podmienky:

 • vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 • bezúhonnosť

 • absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky

Uzávierka prihlášok: 30. 04. 2004 o 12.00 hod.

Prihlášky posielať na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy  v uzavretej obálke označenej „Konkurz – ZŠ na ul. E.B. Lukáča „.

K prihláške priložiť :

 • životopis

 • odpis z registra trestov

 • overenú kópiu vysokoškolského diplomu

 • návrh koncepcie rozvoja školy

Informácie:

 • osobne na Mestskom úrade  v Šahách

 • telefonicky na telefónnom čísle: 036/7411054

hore

 

Mesto Šahy vypisuje konkurz na funkciu riaditeľa

Základnej školy s VJM L. Pongrácza  v  Šahách

Podmienky:

 • vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 • bezúhonnosť

 • absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky

 • znalosť maďarského jazyka

Uzávierka prihlášok: 30. 04. 2004 o 12.00 hod.

Prihlášky posielať na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy  v uzavretej obálke označenej „Konkurz  ZŠ L. Pongrácza„.

K prihláške priložiť :

 • životopis

 • odpis z registra trestov

 • overenú kópiu vysokoškolského diplomu

 • návrh koncepcie rozvoja školy

Informácie:

 • osobne na Mestskom úrade  v Šahách

 • telefonicky na telefónnom čísle: 036/7411054

hore

 

Mesto Šahy vypisuje konkurz na funkciu riaditeľa

Materskej školy  na ul. M. R. Štefánika v Šahách

Podmienky:

 • stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 • bezúhonnosť

 • znalosť maďarského jazyka 

Uzávierka prihlášok: 30. 04. 2004 o 12.00 hod.

Prihlášky posielať na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy  v uzavretej obálke označenej „Konkurz – MŠ na ul. M. R. Štefánika „.

K prihláške priložiť :

 • životopis

 • odpis z registra trestov

 • overenú kópiu  dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní

 • návrh koncepcie rozvoja školy

Informácie:

 • osobne na Mestskom úrade  v Šahách

 • telefonicky na telefónnom čísle: 036/7411054

hore

 

Mesto Šahy vypisuje konkurz na funkciu riaditeľa Materskej školy

na ul. P.O. Hviezdoslava 32 v Šahách

Podmienky:

 • stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 • bezúhonnosť

 • znalosť maďarského jazyka

Uzávierka prihlášok: 30. 04. 2004 o 12.00 hod.

Prihlášky posielať na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy  v uzavretej obálke označenej „Konkurz – MŠ na ul. P. O. Hviezdoslava 32„.

K prihláške priložiť :

 • životopis

 • odpis z registra trestov

 • overenú kópiu  dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní

 • návrh koncepcie rozvoja školy

Informácie:

 • osobne na Mestskom úrade  v Šahách

 • telefonicky na telefónnom čísle: 036/7411054

hore

 

 

Mesto Šahy vypisuje konkurz na funkciu riaditeľa

Materskej školy na ul. Ľ. Štúra 14 v Šahách

Podmienky:

 • stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 • bezúhonnosť

 • znalosť maďarského jazyka

Uzávierka prihlášok: 30. 04. 2004 o 12.00 hod.

Prihlášky posielať na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy  v uzavretej obálke označenej „Konkurz – MŠ na ul. Ľ. Štúra„.

K prihláške priložiť :

 • životopis

 • odpis z registra trestov

 • overenú kópiu  dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní

 • návrh koncepcie rozvoja školy

Informácie:

 • osobne na Mestskom úrade  v Šahách

 • telefonicky na telefónnom čísle: 036/7411054

hore

 

Mesto Šahy vypisuje konkurz na funkciu riaditeľa

Centra voľného času v Šahách

Podmienky:

 • vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 • bezúhonnosť

 • absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky

 • znalosť maďarského jazyka

Uzávierka prihlášok: 30. 04. 2004 o 12.00 hod.

Prihlášky posielať na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy  v uzavretej obálke označenej „Konkurz - CVČ „.

K prihláške priložiť :

 • životopis

 • odpis z registra trestov

 • overenú kópiu  dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní

 • návrh koncepcie rozvoja školy

Informácie:

 • osobne na Mestskom úrade  v Šahách

 • telefonicky na telefónnom čísle: 036/7411054

hore

 

Mesto Šahy vypisuje konkurz na funkciu riaditeľa

Základnej umeleckej školy v Šahách

Podmienky:

 • vyššie odborné vzdelanie umeleckého smeru

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 • bezúhonnosť

 • absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky

 • znalosť maďarského jazyka vítaná

Uzávierka prihlášok: 30. 04. 2004 o 12.00 hod.

Prihlášky posielať na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy  v uzavretej obálke označenej „Konkurz - ZUŠ„.

K prihláške priložiť :

 • životopis

 • odpis z registra trestov

 • overenú kópiu  dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní

 • návrh koncepcie rozvoja školy

Informácie:

 • osobne na Mestskom úrade  v Šahách

 • telefonicky na telefónnom čísle: 036/7411054

hore

 

Mesto Šahy vypisuje konkurz na odborného pracovníka školského úradu

 pri Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Šahách

   

Podmienky:

 • vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 • aktívna znalosť maďarského jazyka, znalosť cudzieho jazyka vítaná

 • informovanosť o situácii v školstve mesta Šahy a okolia

 • znalosť legislatívy z oblasti základného školstva a predškolských zariadení

 • ovládanie práce s počítačom

 • morálna bezúhonnosť

 • absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky

Uzávierka prihlášok: 30. 04. 2004 o 12.00 hod.

Prihlášky posielať na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy  v uzavretej obálke označenej „Konkurz – školský úrad„.

K prihláške priložiť :

 • životopis

 • odpis z registra trestov

 • overenú kópiu vysokoškolského diplomu

Informácie:

 • osobne na Mestskom úrade  v Šahách

 • alebo telefonicky na telefónnom čísle: 036/7411054

hore