INFORMÁCIE A OZNAMI MESTSKEJ KNIŽNICE 

NA MESIAC JÚN

 

 

KNIŽNIČNÉ PODUJATIA V MESIACI JÚN

 •  1. júna 2005  o 17.00 hod.  v knižnici Klub žien

  Prednáška: Liečivé kúry

   

 • Do konca júna  2005

  VÝSTAVA Z VÝTVARNÝCH PRÁC Kolomana Refku rodáka nášho mesta 

  /medirytecké práce, umelecké práce zo železa a kresby/

   

 • Pozývame Vás na besedu s redaktorkou časopisu NŐK LAPJA dňa 23. júna 2005, štvrtok o 17.00 hod v knižnici.

  Hosťou bude: V.Kulcsár Ildikó

 

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY:

absenčné, prezenčné výpožičky

bibliograficko-informačná služba

telefónne informačné služby

medziknižničná výpožičná služba

rešeršná služba, zabezpečenie reprografickej služby

rezervovacia služba

internetová služba – ISDN – počas pracovných hodinách

 

V knižnici môžete nakúpiť nasledovné knihy a dokumenty s  regionálnou tematikou:

 • Ročenka mesta Šahy ....................................................         60,-Sk

 • Šahy, pohraničné mesto ..............................................           60,-Sk

 

 • Ipolyság- A zsidóság története és emlékei..................  20,-Sk

 • Tóth Imre: Ipoly menti palóc tájszótár........................  125,-Sk

 • Tóth Imre : Mesél a palóckirály.................................  415,-Sk

 • Tóth Imre: A boldog palócok unokái .......................   160,-Sk

 

Mestská knižnica v Šahách ďakuje sponzorom a priateľom knižnice, za knižné a finančné dary

  Telefónne číslo knižnice: 036/ 741 0940

Správy o knižnici môžete čítať aj na Internete na stránkach nášho mesta www.sahy.sk

aktuality - kultúra - knižnica

 

 

OTVÁRACIE HODINY KNIŽNICE:

P – Voľný deň

U -                              13.00 – 17.00 hod.

S – 8.30 – 11.30         13.00 – 17.00 hod.

Š – 8.30 – 11.30         13.00 – 17.00 hod.

P -                               13.00 – 17.00 hod.

S – 9.00 – 12.00 hod.

 

CEZ LETNÉ MESIACE JE KNIŽNICA  OTVORENÁ NASLEDOVNE:

JÚL – AUGUST

U -                              13.00 – 16.00 hod.

S - 9.00 – 11.30          13.00 – 18.00 hod.

Š-  9.00 – 11.30          13.00 – 16.00 hod.

P -                               13.00 – 16.00 hod.