P o z v á n k a

 

Mesto Šahy

Základná umelecká škola v Šahách

Umelecká škola Rózsavölgyi Márk Balassagyarmat

Hontianske múzeum a galéria Ľ. Simonyiho v Šahách

 

Vás a Vašu ct. rodinu pozýva na otvorenie výstavy

najkrajších detských výtvarných prác Hontiansko-Ipeľského regiónu

 XIII. Pueri Fabri

ktorej vernisáž bude dňa 24. mája 2005 o 10.30 hod.

v galérii Ľ. Simonyiho.

Tohtoročnou tematikou je "Zvieratá - naši priatelia".