P o z v á n k a

 

Základná organizácia Csemadoku v Šahách

Pečať mesta Šahy - Sigillum oppidi Saag

 Vás pozýva na svoj tradičný

Turičný program

Čas: 6. júna 2005 (pondelok), o 17.00 hod.

Miesto: Menora Saag Centrum Artis (synagóga na Bartókovom námestí)

 

Účinkujú:

- Ottó Vas

- Spevácky súbor Musica Aura

- spevokol gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským

- divadelný súbor Csillagszóró

 

vstupné je ľubovoľné

Všetkých Vás srdečne očakávame

sponzori podujatia:

Nitrianska samospráva

Regionálne kultúrne stredisko Nové Zámky