P o z v á n k a

 

Hontianske múzeum a galéria źudovíta Simonyiho

A Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria

pozýva Vás a Vašu rodinu, priatežov na výstavu

meghívja Önt, családját és barátait

 

obrazov a keramiky

M i c h a l a     U H R Í K A  ( Brusno)

s názvom  Príbeh v modrej

             

Michal   UHRÍK  ( Brusno) 

Kéklő történet című kép és kerámia kiállítására

     

Miesto:   Galéria źudovíta Simonyiho, Pivničná 1, Šahy

Helyszín: Simonyi Lajos Galéria, Pincék u. 1, Ipolyság

Výstava potrvá do 31. 8. 2005

A kiállítás  2005. 8. 31 - ig tart nyitva