P o z v á n k a

 

Hontianske múzeum a galéria Ľ. Simonyiho

Vás srdečne pozývajú

na slávnostné otvorenie výstavy fotografií

P. Cservenáka a Gy. Mándliho

Šahy- Vác

(1. výročie vstupu do Európskej únie)

v stredu 14. 9. 2005 o 15,30 h.

do Galérie Ľudovíta Simonyiho

Výstavu otvorí: Péter Cservenák

Účinkuje: Amadeus Trio

Výstava potrvá do 8. 10. 2005.

 

zároveň

si Vás dovoľujú pozvať

na slávnostné otvorenie výstavy

 

IN MEMORIAM

ŚAHANSKÍ VÝTVARNÍCI

vo štvrtok 15. 9. 2005 o 16,30 h.

do Menora Saag Centrum Artis.

 

Účinkuje: Musica Aurea

Výstava potrvá do 30. 9. 2005.