P o z v á n k a

 Hontianske múzeum a galéria Ľ. Simonyiho

Vás pozýva na výstavu

VÝTVARNÝ  SPOLOK  MESTA

NAGYMAROS ( MR)

 

Slávnostné otvorenie: 4. 11. 2005, 15,oo h.

Výstavu otvorí: Mária Garami,

predsedkyňa spolku

Hudba: Anton Kocúr

(akordeón, pedagóg ZUŠ Šahy)

Výstava je otvorená do 26. 11. 2005

Adresa: Galéria Ľ. Simonyiho, Pivničná 1, Šahy