P o z v á n k a

 

Hontianske múzeum a galéria Ľ. Simonyiho

 Vás pozýva na výstavu

obrazov a plastík umelcov

GÉZA PÉNZES a ZOLTÁN CSEMNICZKY

(Balassagyarmat, MR)

 

Slávnostné otvorenie:11.11. 2005, o 17.30 h.

Výstavu otvorí: Csah Gábor, historik umenia

Výstava je otvorená do 3. 12. 2005

Adresa: Menora Saag Centrum Artis

(Námestie B. Bartóka, Šahy)