Výsledky referenda v Šahách  - 3.4. 2004

                 
Okrsok číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 SPOLU
Počet zapísaných do zoznamu 692 1282 823 987 882 1035 466 309 6476
Počet vydaných hlasovacích lístkov 99 131 119 124 130 136 37 47 823
Účasť na referende  v % 14,3% 10,2% 14,5% 12,6% 14,7% 13,1% 7,9% 15,2% 12,7%
Počet platných hlasovacích lístkov 99 129 116 121 128 135 37 47 812
ÁNO 72 108 89 90 98 89 27 39 612
hlasy ÁNO v % 72,7% 83,7% 76,7% 74,4% 76,6% 65,9% 73,0% 83,0% 75,4%
NIE 27 21 27 31 30 46 10 8 200
hlasy NIE v % 27,3% 16,3% 23,3% 25,6% 23,4% 34,1% 27,0% 17,0% 24,6%
                 
                 
Legenda:                  
Okrsok č.1 - Materská škola HOMOK                  
Okrsok č.2 - Mestský úrad Šahy                  
Okrsok č.3 - Zákl. škola F.Fegyvernekiho                  
Okrsok č.4 - Materská škola SEVER                  
Okrsok č.5 - Gymnázium Šahy                  
Okrsok č.6 - Zákl. škola E.B. Lukáča                  
Okrsok č.7- Kult. dom Tešmák                  
Okrsok č.8 - Materská škola Preseľany n. Ipľom