Voľby do Európskeho parlamentu

 

13.6.2004 od 7.00 hod do 22.00 hod. (nedeľa)

 

Občania Slovenskej republiky prvýkrát majú možnosť si voliť svojich poslancov do Európskeho parlamentu.

Volič, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku v ktorom je zapísaný, môže požiadať o vydanie voličského preukazu v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Ďalej oznamujeme, že miesta volebných okrskov sú totožné s predchádzajúcimi voľbami.

Podrobný rozpis okrskov nájdete na informačnej tabuli Mestského úradu v Šahách.