Dôležité o voľbách prezidenta Slovenskej republiky

 

Podľa zákona č.46/1999 Zb. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky voľba prezidenta sa koná  3. apríla 2004 /sobota/ od 7.00 hod. do 22.00 hod., primátor mesta určil 8 volebných okrskov, ktoré sú nasledovné:

  • v. okrsok   č. 1,    Materská škola HOMOK, Šahy, Hontianska cesta č. 45,

  • v. okrsok   č. 2,    Mestský úrad Šahy, Šahy, Hlavné námestie č. 1,

  • v. okrsok   č. 3,    Cirkevná škola, Šahy, Námestie B. Bartóka č. 3,

  • v. okrsok   č. 4,    Materská škola IV, Šahy, Nám. M. R. Štefánika č. 14,

  • v. okrsok   č. 5,    Gymnázium, Šahy, Mládežnícka č. 22,

  • v. okrsok   č. 6,    II. Základná škola – slov., Šahy, E. B. Lukáča č. 6,

  • v. okrsok   č. 7,    Kultúrny dom Šahy časť Tešmák,

  • v. okrsok   č. 8,    Materská škola, Šahy časť Preseľany č. 1. 

 

V jednotlivých okrskoch môžu voliť voliči bývajúci v uliciach:

Volebný okrsok č. 1

Hontianska cesta, Bitúnková, I. Madácha, L. Pongrácza, Nemocničná, Kuzmányho,  A.Sipossa, Záhradnícka, Lesná, Bernecká, Železničná

Volebný okrsok č. 2

Hlavné námestie, Tabánska, J. Kráľa, Mlynská, Ružová, Sládkovičová, J. Jesenského, Petőfiho, 1. mája

Volebný okrsok č. 3

Tešmacká cesta, Hviezdoslavova, SNP, Kapitulská, Školská, F. Rákócziho II., Podzámocká, E. B. Lukáča, J. Rotaridesa, kpt. Nálepku, Kalvarenská, Parková, Námestie B. Bartóka

Volebný okrsok č. 4

A. Gyürkyho, gr. I. Széchenyiho, Gy. Szondyho, J. Thuróczyho (č. 25,27,29,31,33), K. Mikszátha (1-14)

Volebný okrsok č. 5

Námestie M. R. Štefánika, K. Mikszátha (č. 15 a 16), Ľ. Štúra, Severná, Mládežnícka, Cintorínska, Obrancov mieru, Zs. Móricza

Volebný okrsok č. 6

M. M. Hodžu, Fegyvernekiho, J. Smreka, Vinárska, Hangyás, Vajanského, Agátová, A. Kmeťa, A. Szokolyiho, Pivničná, Olvárska cesta, J. Thuróczyho (okrem 25,27,29,31,33), B.Němcovej.

Volebný okrsok č. 7

Šahy časť Tešmák

 

Volebný okrsok č. 8

Šahy časť Preseľany

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. / Občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenská knižka/

 

Do 14. marca 2004 voliči dostanú oznámenie o čase a mieste konania volieb.

 

Od 20. marca voliči, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku kde súzapísaní do zoznamu, majú možnosť si vyzdvyhnúť voličský preukaz, ktorý oprávňuje voliča voliť  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.

Žiadať vydanie voličského preukazu môžete v pracovných dňoch od 8.00 hod do 15.00 hod na Mestskom úrade v Šahách v kancelárii č.3.