Výsledky prezidentských volieb v Šahách  - 3. apríla 2004 (I.kolo)

                   
                 
Okrsok číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 SPOLU
Počet zapísaných do zoznamu 692 1280 823 969 875 1038 464 310 6451
Počet vydaných obálok 200 327 273 232 259 306 73 78 1748
Počet odovzdaných obálok 200 327 273 232 259 306 73 78 1748
Účasť vo voľbách  v % 28,9% 25,5% 33,2% 23,9% 29,6% 29,5% 15,7% 25,2% 27,1%
Počet platných hlasovacích lístkov 200 321 271 228 259 304 73 78 1734
Bernát Stanislav, Ing. 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Bútora Martin, Doc.,PhDr. 38 52 57 42 39 46 16 15 305
Gašparovič Ivan, Doc.,JUDr., CSc. 20 19 16 14 30 25 6 10 140
Kalman Jozef, RSDr. 0 0 0 5 0 1 0 0 6
Králik Ján, Ing.,CSc. 5 4 3 1 4 0 1 0 18
Kubík Július 0 1 3 3 0 3 0 0 10
Kukan Eduard, JUDr. 49 114 64 71 94 134 13 10 549
Mečiar Vladimír, JUDr., Dr.h.c. 32 58 62 39 38 38 16 24 307
Mikloško František, RNDr. 20 25 22 18 21 12 7 7 132
Roman Ľubomír, Mgr.Art. 1 0 0 0 3 0 0 0 4
Schuster Rudolf, Ing., PhD. 32 46 44 33 30 42 14 10 251
Šesták Jozef, Ing., PhD. 3 2 0 2 0 3 0 0 10
                 
                 
Legenda:                  
Okrsok č.1 - Materská škola HOMOK                  
Okrsok č.2 - Mestský úrad Šahy                  
Okrsok č.3 - Zákl. škola F.Fegyvernekiho                  
Okrsok č.4 - Materská škola SEVER                  
Okrsok č.5 - Gymnázium Šahy                  
Okrsok č.6 - Zákl. škola E.B. Lukáča                  
Okrsok č.7- Kult. dom Tešmák                  
Okrsok č.8 - Materská škola Preseľany n. Ipľom