POZVÁNKA NA BESEDU A VÝSTAVU

 

Klub žien pri knižnici

pozýva záujemcov  na februárové podujatie, na  prednášku a besedu s názvom

Fašiangy a Popolec – ľudové zvyky v Honte

dňa 3. februára 2005 v knižnici na ul. J. Kráľa 52

 

V Ý S T A V A

Vo výstavnej sieni knižnice môžete vidieť

 Fotodokumentačné dokumenty z histórie MsK Šahy

/1948 – 2004/