Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho

Vás pozýva na výstavu

 

S Á N D O R A      B U G Y Á C S A

  

Dňa:   6.4.2005.  o 15,oo-hod.

Miesto : Galéria Ľ. Simonyiho ( Pivničná 5, Šahy )

Výstava úpotrvá do: 23.4.2005