V Ý S T A V A

 

Oznamujeme obyvateľom mesta, že je otvorená výstava s tematikou

 

„ Návrh farebného riešenia Hlavného námestia “,

 

ktorá sa nachádza v budove radnice na poschodí vo vestibule pred divadelnou sálou.

 

Výstavu môžete nahliadnúť denne od 8,00 – do 15,00 hod. do konca decembra 2005. Vaše návrhy a podnety k farebnému riešeniu námestia môžete odovzdať na oddelení výstavby a životného prostredia v budove Mestského úradu na poschodí č.dverí 206.