VEREJNÁ ZBIERKA

 

Mestská samospráva v Šahách usporiada  verejnú zbierku  za účelom získania finančných prostriedkov na vybudovanie pamätníka obetiam I. a II. svetovej vojny

 Touto cestou sa obraciame na Vás , aby Ste aj Vy  svojimi  peňažnými darmi prispeli  k vybudovaniu  pamäťníka  a tým  vzdanie sa holdu  obetiam  padlým vo svetových    vojnách.

 

Číslo účtu verejnej zbierky:

VUB Šahy, 1650169451/0200,  variabilný symbol :  311001.

 

Za Vaše príspevku  ďakuje: Mestská samospráva v Šahách