DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, Pracovisko Nitra, Vodná 33, 95049 Nitra

OZNAM

Daňové riaditeľstvo SR – pracovisko Nitra oznamuje, 

že organizuje bezplatnú prednášku pre verejnosť na tému:

 

- zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach – časť DAŇ Z  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL v znení zákona č.517/2005 Z.z. od 1.1.2006   -  dňa 31.1.2006 /utorok/

 Prednáška sa uskutoční  v zasadačke Daňového úradu Nitra I, Damborského 5, Nitra so začiatkom  o 10.00 hod..