Informácia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach

 

Vtáčia chrípka a jej prevencia

 

Čo je vtáčia chrípka

Je to vírusové ochorenie, ktoré šíri divoko žijúce vtáctvo. Ohrozuje pre

dovšetkým vtáčie chovy a hydinu. Na ľudí sa prenáša len výnimočne po priamom kontakte s infikovanými alebo uhynutými zvieratami. Vtáčia chrípka sa neprenáša z človeka na človeka.

Od roku 1997 zaznamenali 116 ochorení u ľudí najmä v Ázii. V Európe sa vyskytlo niekoľko ojedinelých prípadov u ľudí, ktorí pricestovali z rizikových oblastí. Určité riziko spočíva v mutácii vírusu vtáčej chrípky s ľudskou chrípkou a možnom vzniku nového (zmiešaného) vírusu, ktorý by mohol vyvolať chrípkovú pandémiu.

 

Príznaky vtáčej chrípky

Príznakmi sú : telesná teplota 380C a viac, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavica.

Vtáčou chrípkou sa môŽE ČLOVEK NAKAZIŤ IBA PRI PRIAMOM KONTAKTE S INFIKOVANÝM VTÁCTVOM, HYDINOU, ALEBO PROSTREDÍM. VTÁČIA CHRÍPKA JE NEPRENOSNÁ Z ČLOVEKA NA ČLOVEKA.

 

Prevencia

Najúčinnejším spôsobom prevencie je očkovanie proti chrípke. Nemožno ho chápať ako liek, ale ako účinný prostriedok na zvýšenie odolnosti organizmu.

 

Možnosti ako chrániť seba a deti 

  • Preventívne očkovanie proti ľudskej chrípke

  • Dôsledné dodržiavanie zásad hygieny

  • Zvýšená kontrola detí na ihriskách, pieskoviskách, v parkoch a podobne

  • Vysvetľovanie významu a spôsobov ochrany

  • Chrániť deti a seba najmä na dedinách pred priamym kontaktom so živou alebo uhynutou hydinou a vtáctvom

  • Potraviny pri spracovávaní dôkladne variť (teplota 75oC minimálne 20 minút)

  • Mať vždy k dispozícii kontakt na svojho lekára, pediatra

  • Pri ochorení dieťaťa alebo seba dodržiavať liečebný režim

  • Ak dôjde vo vašej blízkosti k uhynutiu hydiny alebo vtáctva, okamžite informujte najbližšiu veterinárnu službu

  • Ak ste chovateľom hydiny a vtáctva, zabezpečte si chov v uzavretom priestore