JARNÉ UPRATOVANIE

 

Mestský úrad v Šahách v spolupráci s Technickými služ-bami mesta Šahy organizuje jarné upratovanie, ktoré sa usku-toční

 


25.3.2006 v sobotu.

 Tento deň môžete vyložiť veľkoobjemový odpad z do-mácností ako napr. starý nábytok, rôzne nefunkčné elektro-spotrebiče pri stanoviskách veľkoobjemových kontajnerov. Vyložený odpad dňa 25.3.2006 v sobotu budú odvážať Tech-nické služby mesta Šahy.