Oznam MsÚ o spoločnom stravovaní 

 

Mestský úrad v Šahách s cieľom rozšírenia sociálnych služieb, v spolupráci so Všeobecnou nemocnicou s poliklinikou n. o. pripravujú organizovanie spoločného stravovania pre dôchodcov a pre občanov, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovanie.

Strava v rozsahu obeda by sa poskytovala s možnosťou donášky do bytu, prípadne s môžnosťou vyzdvihnutia v jedálni nemocnice.

Cena obeda by činila 50 korún s prípadným finančným prispievaním mesta a samosprávneho kraja.

Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili najneskôr do 15. júna na správnom oddelení MsÚ /na prízemí v kancelárii č.4/ alebo na tel. čísle 7411256.