Mestská knižnica v Šahách

 

oznamuje čitateľom knižnice, že

dňa 9. júna 2006 z technických príčin

bude z a t v o r e n á.