MESTSKÁ KNIŽNICA V ŠAHÁCH

IPOLYSÁGI VÁROSI KÖNYVTÁR

 

   

LETNÉ OTVÁRACIE HODINY

od 1.júla 2006 – 31. augusta 2006

NYÁRI NYITVARARTÁSI IDŐ

2006 .július 1 – 2006. augusztus 31

 

 PONDELOK - HÉTFŐ: zatvorené - zárva

UTOROK - KEDD: 13.00 – 16.00

STREDA - SZERDA: 8.30 – 11.30     13.00 – 17.00

ŠTVRTOK - CSÜTÖRTÖK:  8.30 – 11.30     13.00 – 16.00

PIATOK - PÉNTEK:   13.00 – 16.00

 

 Závodná dovolenka od 17. júla 2006 do 30. júla 2006.

 Üzemi szabadság: 2006. júliu 17-től július 30-ig.

   

Č. tel.: 036/741 0940

e-mail: kniznica.sahy@post.sk