Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho

v Šahách a  obec Tvrdošovce

 

Vás pozývajú na slávnostné otvorenie

výstavy

 

Venovaná pamiatke Ľudovíta Simonyiho

( Výtvarníci z Tvrdošoviec )

 

Dátum: 12.7.2006, 14.00. h.

Miesto: Galéria Ľudovíta Simonyiho, Šahy, Pivničná 1

Príhovor:  RNDr. Mihály Bara - starosta obce Tvrdošovce

    Bc. Ildikó Buda, vedúca Centra voľného času Tvrdošovce

Hudba: Jozef Riedly, pedagóg ZUŠ Šahy

Trvanie výstavy:  do  2. 9. 2006

 

   Odporúčame do pozornosti ctených hostí presný

začiatok slávnosti o 14. 00 h.