Mestský úrad v  Šahách vypisuje konkurz

na miesto pracovníka Turistickej informačnej kancelárie

 

Podmienky:

  • vysokoškolské alebo úplné stredné  vzdelanie

  • bezúhonnosť

  • schopnosť používať maďarský a slovenský jazyk slovom a písmom

  • znalosť ovládania PC

  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka

  • komunikatívnosť

 

Uzávierka prihlášok: 25. 07. 2006 o 12.00 hod.

Prihlášky posielať na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy v uzavretej obálke označenej  „Konkurz – Infokancelária“

 

K prihláške priložiť:

  • životopis

  • výpis z registra trestov

  • overenú kópiu dokladu o najvyššom vzdelaní

 

Informácie:

osobne na Mestskom úrade v Šahách, telefonicky na tel. čísle 036/ 7411054