Klub dôchodcov

POZVÁNKA

na podujatie v rámci

 

Mesiaca úcty k starším,

dňa 18.októbra 2006, stredu o 15.00 hod. v  knižnici

 

Program: Hudobno literárne pásmo

Prednášky

  • Ako si zachovať krásu a vitalitu človeka – Mária Čerbová

  • Ladislav Tomoň si predstavuje prírodné výrobky firmy  LY  AGRI