Vážení spoluobčania!

 

Blížia sa komunálne voľby a čím ďalej, tým viac sa vo verejnosti objavujú hlasy, že primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva chcú privatizovať našu nemocnicu. Dostávajú sa tak do vedomia občanov nepravdivé a zámerne skreslené informácie. V záujme toho, aby občania mali priame informácie od kompetentných ľudí a aby  mohli sami klásť otázky súvisiace s budúcnosťou nemocnice, som sa rozhodol zvolať verejné zhromaždenie občanov. Stretnutie predstaviteľov samosprávy a vedenia nemocnice s občanmi sa uskutoční dňa 22. novembra (v stredu) o 16.oo hod. v divadelnej sále radnice. Nakoľko osud šahanskej nemocnice by mal byť srdcovou záležitosťou nás všetkých, aj toutou cestou Vás prosím, aby ste prišli a verejne vyjadrili svoje názory k odznelým argumentom.

 

Ing. Ján Lőwy

primátor mesta