Novoročný príhovor primátora mesta Šahy.

 

Vážení spoluobčania!

 

Na začiatku roka 2006 každému občanovi nášho mesta prajem úspešný vstup do nového roka, pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, tvorivých síl a úspechov, dni naplnené pohodou, pokojom a spokojnosťou.

 

Uplynuli tri roky zo štvorročného volebného obdobia, počas ktorého sme museli vyriešiť niekoľko ťažkých úloh. Vďaka vašej aktívnej pomoci, vážení spoluobčania, sa nám podarilo splniť naše predsavzatia v prospech mesta a celého hontiansko-poipeľského regiónu.

 

Posledné roky boli významným medzníkom nielen pre Slovensko, ale aj pre naše mesto. Vstupom Slovenska do Európskej únie sa otvorili nové dimenzie a možnosti na sebarealizáciu a uplatnenie každého občana.

 

Vážení spoluobčania!

 

Čaká nás veľa úloh, ktoré musíme dokončiť a veľa nových, ktoré musíme pripraviť. Som presvedčený, že spoločným úsilím sa nám podarí splniť všetky ciele vytýčené vo volebnom programe. Preto na prelome roka Vám ešte raz ďakujem za vysokú úroveň spolupráce v uplynulom období.

 

Prajem Vám pevné zdravie, veľa šťastia a optimizmu, mnoho úspechov v osobnom i pracovnom živote, aby ste do nového roka načerpali dostatok síl, ktoré Vám pomôžu uskutočniť všetky vaše priania.