Informácie o našom meste a regióne Vám podáme v šahanskom informačnom stredisku, na adrese:
 Infocentrum: Nám. B.Bartóka č.13, 93601 Šahy, tel., fax: +421 36 741 13 13, e-mail: infotour@sahy.sk  


Poskytujeme bezplatne informácie o:
  • prírodnom potenciáli regiónu
  • kultúrnych pamiatkach
  • rekreačných možnostiach
  • športových zariadeniach a podujatiach
  • kontaktoch na organizácie a firmy
  • dopravných spojeniach

Predaj:

  • brožúr
  • pohľadníc