Program kina Ipeľ na mesiac FEBRUÁR 2004

Údaje poskytuje firma Cameron Center - prevádzkovateľ Kina Ipeľ ŠahyPokladňa je otvorená hodinu pred začiatkom predstavenia. Zmena programu vyhradená!

Program bol spracovaný z verejne dostupných zdrojov. Prevádzkovateľ stránky neručí za prípadné zmeny programu!

 

Bližšie informácie o filmoch nájdete na www.kinema.sk