VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O MESTE ŠAHY

 

Obyvateľstvo 

 

Obyvateľstvo v Šahách k 31.12.2005:

Počet obyvateľov podľa častí mesta:  
Šahy 7107
Tešmak 564
Preseľany nad Ipľom 390
Zloženie obyvateľstva podľa pohlavia:  
muži 3210
ženy 3451
deti 446
     

Obyvateľstvo v Šahách k 31.12.2004:

Počet obyvateľov podľa častí mesta:  
Šahy 7144 /do 15rokov 1177/
Tešmak 544 /do 15rokov 64/
Preseľany nad Ipľom 387 /do 15rokov 62/
Zloženie obyvateľstva podľa pohlavia:  
muži 3149
ženy 3623
deti 1303
     

Obyvateľstvo v Šahách v roku 2003:

Počet obyvateľov k 1.1.2003

8252
Počet obyvateľov k 31.12.2003 8207
, 
Počet obyvateľov podľa častí mesta:  
Šahy 7245
Tešmak 564
Preseľany nad Ipľom 398
Zloženie obyvateľstva podľa pohlavia:  
muži 4325
ženy 3927
Zloženie obyvateľstva podľa národnosti:  
slovenská 3501
maďarská 4877
česká 3
rómska 321
Ďaľšie informácie:  
Počet živonarodených detí: 56
Počet úmrtí:  67
Počet sobášov:  31
Počet rozvodov:  15
Priemerný vek obyvateľov:  42,5 rokov 

 

 

Výsledky sčítania obyvateľov v Šahách v roku 2001:

Počet obyvateľov                

8 061

z toho muži

3827

ženy

4234
Veková štruktúra obyvateľstva:

počet

do 14 r.

1319

muži 15-59 r.

2670

ženy 15-54 r.

2542

muži viac ako 60r.

473

ženy viac ako 55 r.

1009

nezistený vek

48
Národnostné zloženie:

počet

%

slovenská

 2787 34,6%

maďarská 

5015 62,2%

rómska

33 0,4%

česká

45 0,6%

ukrajinská

1 0,0%
iná 18 0,2%
nezistená 162 2,0%
Náboženské vyznanie:

počet

%

rímskokatolícka cirkev

6776

84,1%

evanjelická

270

3,4%

gréckokatiolícka

16

0,2%

reformovaná kresťanská

128

1,6%

Spol. Jehovovi svedkovia

30

0,4%

evanj. cirkev metodistická

9

0,1%

bratská jednota baptistov

5

0,1%

iné a nezistené

271

3,4%

bez vyznania

554

6,9%

   

Rozloha mesta

Katastrálne územie Šahy – celková plocha: 1396,2239 ha, z toho:

 • lesné pozemky 19,5021 ha

 • vodné plochy 37,0581 ha

 • zastavaná plocha 146,7023 ha

 • ostatná plocha 183,0998 ha

 • vinice 10,7081 ha

 • záhrady 50,4461 ha

 • sady 0,9964 ha

 • trvale trávnaté porasty 124,4526 ha

 • poľnohospodárska pôda 1009,8616 ha

Katastrálne územie Tešmak – celková plocha: 1840,4862 ha, z toho:

 • lesné pozemky 791,8581 ha

 • vodné plochy 25,9059 ha

 • zastavaná plocha 38,1673 ha

 • ostatná plocha 59,2899 ha

 • vinice 37,2275 ha

 • záhrady 19,4613 ha

 • sady 1,7038 ha

 • trvale trávnaté porasty 220,1861 ha

 • poľnohospodárska pôda 925,2650 ha.

 Katastrálne územie Preseľany nad Ipľom - celková plocha: 1035,9462 ha, z toho:

 • lesné pozemky 42,2617 ha

 • vodné plochy 29,0752 ha

 • zastavaná plocha 24,6462 ha

 • ostatná plocha 69,6234 ha

 • vinice 2,0362 ha

 • záhrady 9,6369 ha

 • trvale trávnaté porasty 105,0508 ha

 • poľnohospodárska pôda 870,3397 ha.

Celková rozloha mesta: 4272,6563 ha.

 

Nadmorské výšky 

 • stred mesta Šahy – 130 m n.m.

 • najnižšie miesto v Tešmaku – 123 m n.m.

 • najnižšie miesto v Preseľanoch nad Ipľom – 118 m n.m.