KULTÚRNE PODUJATIA 2002

 

Mestská knižnica termín
Klub žien: prednášky a besedy

každý 2. mesiac

Literárna kaviareň: beseda s Ottó Vas o jeho knihe a kazete 22.3.2002 o 17.00hod

 

Galéria Ľudovíta Simonyiho termín
Výstavy z oblasti výtvarného umenia máj - december nepretržite
pondelok-piatok:8-12,13-15,30 sobota:9.00-12.00
Medzinárodná súťaž detskej výtvarnej tvorby Pueri fabri 2002 apríl - jún

 

Hontianske múzeum

termín

Stále expozície histórie a národopisu Hontianskeho regiónu priebežne počas celého roka
pondelok-piatok: 9.00-12.00,13.00-16.00 sobota:9.00-12.00
Pamätná výstava 100 rokov Hontianskeho múzea september - október
Seminár 100 rokov Hontianskeho múzea - prednášky a referáty o kultúrnej histórii Hontu september

 

Kino Ipeľ termín
Filmové predstavenia v utorok, stredu, štvrtok, štvrtok až nedeľu

od 18.00 hod. (zima) a od 19.00 hod.(leto)

Povstanie slamených bábik. Premietanie filmu pre žiakov 5.2.2002

 

Oddelenie pre osvetovú činnosť termín
Jazykové kurzy (nemčina, španielčina, angličtina)

január-jún, sept.-december

Gitarový kurz január - jún
FBI - Slovenská premiéra americko - švédsko - slovenskej funkovej skupiny 21. január 2002
Bábkové divadlo Gyöngyi Écsiovej (Rožňava) 28. január 2002
Fašiangová zábava 9. február 2002
Spomienková slávnosť na počesť evolúcie 1948-49: koncert, kladenie vencov pri Bráne porozumenia, ekumenická omša v rímsko-katolíckom kostole 15. marec 2002
Festival rockovej a alternatívnej hudby 22. marec 2002
Tradičný jarný program hudobných telies a divadelných skupín mesta Šahy máj 2002
XXI. Dni kultúry v Honte: jarmok ľudových remesiel, tradičný jarmok, folklórny festival, koncerty populárnej hudby september 2002
Tradičný adventný koncert december 2002