KULTÚRA

Adresa: Budova MsÚ Šahy, Hlavné nám.č.1, Šahy Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu,

 • Telefón: 036 - 7411 054

 • Knižnica: 036 - 741 0940

 • Hontianske múzeum: 036 - 741 2365

Poskytované služby:

 1. Organizuje jazykové a praktické kurzy pre deti, dospievajúcu mládež a dospelých
 2. Sprostredkuje a usporiada:
  • divadelné predstavenia
  • estrádne programy
  • programy pre deti
  • koncerty vážnej a populárnej hudby
 3. Zabezpečuje reklamnú a inzertnú činnosť:
  • v regionálnych mesačníkoch Hontianske listy a Honti lapok
  • plošnú reklamu podľa objednávok
 4. Poskytuje miestnosti a sály pre usporiadanie spoločenských podujatí a komerčné účely
 5. Prevádzkuje Mestskú knižnicu, Hontianske múzeum s galériou