MESTSKÝ ÚRAD

Mestský úrad ŠahyAdresa: Mestský úrad, Hlavné námestie č.1, 936 01 Šahy

Telefón: Sekretariát: 036 - 7411 071

Internet: www.sahy.sk, sahy@sahy.sk

 GRAFICKÁ SCHÉMA štruktúry Mestského úradu a Spoločného obecného úradu v Šahách

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  A TELEFÓNNY KONTAKT

 
Primátor mesta: Ing. Ján LŐWY

telefón: 7411 071 primator@sahy.sk

Zástupca primátora mesta: Juraj  BÉLIK telefón: 7412 303 zastupca.primatora@sahy.sk

Sekretariát

Ema KECSKÉSOVÁ

telefón: 7412 303, 7411 071

fax: 036-7410152 sekretariat.primatora@sahy.sk

Prednosta MsÚ:

Ing. Štefan LENDVAY

telefón: 036-7412 303

prednosta.msu@sahy.sk 

Hlavná kontrolórka:

Ing. Ildikó SŤAHULOVÁ

telefón: 036-7413 706 hlavny.kontrolor@sahy.sk

    

 ODDELENIA MESTSKÉHO ÚRADU

 

1. SPRÁVNE ODDELENIE: spravne.oddelenie.msu@sahy.sk

    Vedúci oddelenia: JUDr. Ernest ZSOLNAY 7411 100
    Referenti: BUKRIOVÁ Nóra 7411 100
  PÁSZTOR Csaba 7411 100
  JUHÁSZOVÁ Katarína 7412 277
 

2. ODDELENIE VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: oddelenie.vystavby.msu@sahy.sk

    Vedúci oddelenia:

Ing. RIGÓ Róbert

7411 101
    Referenti:

RAKYTA Róbert

7411 101
 

PINTÉROVÁ Valéria

7411 101
 

3. FINANČNÉ ODDELENIE: financne.oddelenie.msu@sahy.sk

    Vedúci oddelenia:

Ing.TUREKOVÁ Agnesa

7411 162
    Referenti:

PATAIOVÁ Katarína

7411 162
 

PIATRIKOVÁ Marta

7412 127
 

GYENYES Peter

7412 127
  ŠIKETOVÁ Zuzana 7412 127
 

4. ODDELENIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A SPRÁVY MAJETKU MESTA: majetkove.oddelenie.msu@sahy.sk

    Vedúci oddelenia:

Ing.MARTON Imrich

7411 305
    Referenti: HUSÁKOVÁ Margita 7411 305
  Ing. GUBIŠOVÁ Agnesa 7411 305
  TÓTHOVÁ Edita 7411 256
 

5. MATRIČNÝ ÚRAD V ŠAHÁCH: matricny.urad@sahy.sk

    Referenti: CSOMÓOVÁ Margita 7411 240
  KOVÁCSOVÁ Renáta 7411 240

6. ODDELENIE ŠKOLSTVA,  KULTÚRY, MLÁDEŽE A ŠPORTU oddelenie.kultury.msu@sahy.sk

    Vedúci oddelenia:

PaedDr. KOLEVOVÁ Adriena

7411 054
    Referenti: Ing. SASVARYOVÁ Klaudia 7411 162
  Ing. KARVAIOVÁ Klaudia 7411 256
  BÓNA Alexander 7411 054
  TONHAISEROVÁ Iveta 7411 054
  MENYHÁROVÁ Andrea 7411 054
  GÁSPÁR Ladislav 7411 054

   MESTSKÁ KNIŽNICA V ŠAHÁCH

    Vedúca knižnice:

SOLMOŠIOVÁ Marta

7412 006
    Knihovníčky: CSERBOVÁ Mária 7412 006
  FORGÁCSOVÁ Mária 7412 006
  MAJOROŠOVÁ Magdaléna 7412 006

   HONTIANSKE MÚZEUM A GALÉRIA ĽUDOVÍTA SIMONYIHO V ŠAHÁCH

    Vedúci:

Mgr. PÁLINKÁS Tibor

7412 365
 

7. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD SO SÍDLOM V ŠAHÁCH

    Prednosta: Ing. LENDVAY Štefan 7412 303
    Úsek opatrovateľ. služby: KROCSÁNYOVÁ Edita 7411 256
    Úsek stavebného úradu: Ing. RIGÓ Róbert 7411 101
  SKLADANOVÁ Irena 7421 910
    Úsek ochrany prírody: RAKYTA Róbert 7411 101
    Úsek školstva: PaedDr. Angelika RÉVÉSZ 7411 131
     TÓTHOVÁ Edita 7411 256
  Ing. KARVAIOVÁ Klaudia 7411 256
  OLCZÁROVÁ Klára 7411 054
 

PRACOVNÁ DOBA:

Pondelok:   

7,30 hod. – 15,30 hod.

Utorok:   

7,30 hod. – 15,30 hod.

Streda:   

7,30 hod. – 16,00 hod.

Štvrtok:   

7,30 hod. – 15,30 hod.

Piatok:   

7,30 hod. – 15,00 hod.