TECHNICKÉ  SLUŽBY  MESTA 

 

Adresa: Hlavné námestie č.5, 936 01 Šahy

Telefonické kontakty:

 • Ing. Štefan Hanuska - riaditeľ: 036 - 741 3249, 0911-383150

 • Gabriel Halász - vedúci prevádzky: 0911-383151

 • Peter Koczian - vedúci prevádzky: 0911-383152

 • Ing. Beata Daridová, Anna Fraschová, Ing. Zuzana Hudáková, Denisa Urbanová, kancelária: 036-7411204, 0911-383153

 • Ing. Agnesa Gulisová - záhradníčka: 0911-383154

 • Skládka TKO: 0911-383155

 • Areál Zdravia: 0911-383156

 • Ľubomír Hanuska - Elektrikár: 0911-383157

 • Tomáš Zsolnay - Zberový dvor: 0911-237247

Technické služby mesta Šahy, ako príspevková organizácia MsÚ Šahy v rámci svojej činnosti poskytuje nasledovné služby:

 • oprava a údržba verejného osvetlenia

 • oprava výtlkov, ako aj uvedenie komunikácií do pôvodného stavu po realizácii inžinierskych sietí

 • zemné práce (výkopy, dusadlo, kompresor)

 • prepravné výkony