Vážení spoluobčania!

Na začiatku roka 2004 každému občanovi nášho mesta prajem úspešný vstup do nového roka, veľa šťastia, zdravia a rodinnej pohody. Rok 2004 bude historickým medzníkom nielen pre Slovensko, ale aj pre naše mesto a pre celý hontiansko-poipeľský región.

Vstup Slovenska do Európskej únie je výnimočná udalosť v živote našej generácie. Pre naše mesto, ako aj pre celý hontiansko-poipeľský región to tiež znamená vykročiť do novej éry s pevnými, jasnými a reálnymi predsavzatiami. Otvárajú sa nové dimenzie a možnosti na sebarealizáciu a uplatnenie každého občana. Čaká nás veľa úloh, ktoré musíme dokončiť a veľa nových, na ktoré sa musíme pripraviť. Uplynul ďalší rok, ktorý zároveň bol aj prvým rokom volebného obdobia. Museli sme vyriešiť niekoľko ťažkých úloh. Vďaka aj vašej aktívnej pomoci, vážení spoluobčania, sa nám podarilo splniť naše predsavzatia v prospech nášho mesta a celého regiónu. Za to vám patrí úprimné poďakovanie.

Vážení spoluobčania!

Prajem, aby sa v historickom období vstupu Slovenska do Európskej únie naše mesto a celý región stali moderným a hospodársky napredujúcim celkom, neoddeliteľnou súčasťou vyspelej Európy.

Na prelome rokov vám ešte raz ďakujem za vysokú úroveň spolupráce v uplynulom období. Prajem vám pevné zdravie, veľa dobrých nápadov, mnoho chuti do práce, aby ste do nového roka načerpali dostatok síl, ktoré vám pomôžu uskutočniť všetky vaše priania.

Ing. Ján Lőwy

primátor mesta Šahy