Vážení návštevníci !

Vítame Vás na oficiálnych stránkach mesta Šahy. Som presvedčený, že nám všetkým urobia radosť. Veď autori ju zostavili preto, aby sme sa dozvedeli o svojom meste viac. Viac o jeho histórii i súčasnosti. Zaznamenanie najvýznamnejších udalostí v Šahách poslúži zároveň i ako odkaz budúcim generáciám. Všetci totiž vieme, že bez poznania vlastnej minulosti nemôžeme objektívne hodnotiť rozhodnutia dneška, hoci správnosť týchto rozhodnutí overí až budúcnosť. Pevne verím, že podujatia, ktoré sa uskutočnili na prahu tretieho tisícročia, budú považovať za významné i generácie, čo prídu po nás.

Šahy sú pre nás tým najkrajším mestom. Máme ho radi i s jeho pozitívnymi i negatívnymi stránkami. Jeho krásu radi ukazujeme tiež návštevníkom. Tieto stránky môžu poslúžiť aj im ako zdroj hlbšieho poznania Šiah.

Dúfam, že každý, kto siahne po týchto stránkach, bude mať z nich rovnakú radosť ako ja.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jej realizácii – členom autorského kolektívu, pisateľom kapitol a častí o jednotlivých ustanovizniach, organizáciách, skupinách a pod., sponzorom a všetkým tým, ktorí prispeli k realizácii tejto stránky.

Želám si, aby stránky svojím obsahom prispeli k umocneniu pocitu lokálpatriotizmu, spolupatričnosti a lásky k našim Šahám.

 

Ing. Ján Lőwy, primátor mesta Šahy