Materská škola, Hontianska cesta č. 45, Šahy

Riaditeľka: Eva Benőová

Počet tried: 1

Počet detí: 24