Materská škola Stred s vých.  jazykom maďarským, SNP 43, Šahy

Riaditeľka: Magda Danisová

Počet tried: 2

Počet detí: 54