Materská škola s vých. jazykom maď. v Preseľanoch nad Ipľom, Šahy

Riaditeľka: Valéria Csajková

Počet tried: 1

Počet detí: 13