Materská škola, Nám. M. R. Štefánika, Šahy

Riaditeľka: Zora Šuchterová

Počet tried: 3, z toho 1 trieda s vých. jaz. maďarským

Počet detí: 72