Materská škola Stred, SNP 43, Šahy

Riaditeľka: Anna Kollárová

Počet tried: 3

Počet detí: 74