Zmiešaný spevácky zbor mesta Šahy

Zriaďovateľ: Mestské zastupiteľstvo a ZO Csemadok-u v Šahách

Počet členov: 35

Spevácky zbor bol založený v roku 1997 pod vedením Andrey Wollentovej a Gábora Béresa. Hlavné ciele ich činnosti: pestovanie tradícií zborového spevu a spoločenského vedomia.

V r. 1999 na Kodályových dňoch v Galante získal kvalifikáciu strieborný veniec.

Pravidelne vystupuje na podujatiach mestského významu /pamätná slávnosť k 15. marcu, adventný koncert, turíčna slávnosť/. Mal niekoľko vystúpení aj v MR.