Základná organizácia Csemadok-u  (Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku) v Šahách

Adresa: J. Rotaridesa 13, Šahy; tel. 036/7412365

Štatutárny zástupca: Mgr. Tibor Pálinkás – predseda

Členovia výboru: Ing. Gábor Béres – podpredseda, Peter Štrba – pokladník, Mgr. Tibor Tóth, Mgr. Štefan Gaučík, Peter Nozdrovický, Juraj Bélik, Judit Köteles.

Činnosť ZO Csemadok-u je zameraná na rozvoj a prezentáciu maďarskej národnostnej kultúry v Šahách.