Dobrovoľný požiarny zbor v Šahách

Adresa: Pri Mestskom úrade v Šahách, tel. 036/7411100, fax. 7411050

Veliteľ družstva v Šahách: Zsolt Nanias 

Veliteľ družstva v Tešmaku: Jozef Vaner

Veliteľ družstva v Preseľanoch nad Ipľom: Dušan Štefanec

Zameraním je protipožiarna prevencia, skvalitnenie požiarnej techniky.

Ročne sa pravidelne zúčastňujú požiarnych súťaží. V roku 1999 pomáhali pri júnovej záplave.