Ipeľský euroregión

Adresa: Hlavné nám. č. 1, Šahy; tel.: 036/7410322

Štatutárni zástupcovia:

  • Béla Hrubík – predseda

  • JUDr. Gejza Nagy – podpredseda

  • József Wollent – tajomník

Záujmové združenie právnických osôb, Ipeľský euroregión, bolo založené 6. aug. 1999 z iniciatívy 6 samospráv a 6 mimovládnych organizácií. Je nezávislým neziskovým združením bez väzieb na akúkoľvek politickú stranu alebo politické hnutie. Charakteristickým rysom jeho existencie je ekonomická nezávislosť od akýchkoľvek hospodárskych subjektov.

Pôsobnosť združenia: Šahy a okolie, Želiezovce a okolie, Levice a okolie, časť územia okresu Nové Zámky /obce pri rieke Ipeľ/, západná časť okresu Rimavská Sobota, ďalej okresy Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš a Banská Štiavnica /s celkovým počtom 232 obcí a 209 949 obyvateľov/. Združenie má 68 členov, a to 59 obcí a miest, 8 mimovládnych organizácií a 1 podnikateľský subjekt.

Správne orgány: valné zhromaždenie, predsedníctvo a dozorná rada.