Hontianske mládežnícke združenie

Adresa: Erich Moyš, Ružová 1, Šahy; tel. 0905-829867

Štatutárny zástupca: Erich Moyš

Členovia výboru: Daniel Moyš, Gabriel Vanek, Attila Czintula, Marián Hajdú, Péter Csitári

Počet členov: 20

Zameraním združenia /vznik v r. 2000/ je rozvoj kultúrneho života v regióne, obnovenie dlhodobých tradícií, aktivita v osvetových a iných programoch, vzájomná spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami.