Kruh priateľov Hontianskeho múzea a galérie

Adresa: J. Rotaridesa 13, Šahy; tel. 036-7412365

Zloženie predstavenstva:

  • Ing. František Danis – predseda

  • Ing. Štefan Lendvay – podpredseda

  • Vojtech Bendík – tajomník

  • Mgr. Tibor Pálinkás – člen predstavenstva

  • Mária Cserbová - pokladníčka

Dozorná rada

  • Ludovít Pokorný – predseda

  • Miroslav Pintér – člen 

  • Ladislav Varga – člen  

Počet členov: 54

Klub priateľov sa zameriava na zhromažďovanie, ochranu a propagáciu kultúrnych hodnôt hontianskeho regiónu.